Văn bản 2070/BQL-DN ngày 27/7/2021 về Cài đặt ứng dụng Bluezone, đăng ký kiểm dịch và quét mã QR Code trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vietnamese VI English EN Chinese (Traditional) ZH-TW Japanese JA Korean KO
02543816640
Call Now Button