Ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất vận hành, quản lý các KCN Tỉnh BR-VT

Print Friendly, PDF & Email
1/5 - (1 bình chọn)

Với xu hướng phát triển nhanh chóng trong cuộc cách mạng 4.0, việc ứng dụng hạ tầng công nghệ số hóa quy trình sản xuất đang là xu hướng chung của các nhà đầu tư hiện nay và trong tương lai. Với mục tiêu phát triển thu hút các nhà máy có hàng lượng công nghệ cao thì việc chuẩn bị “Hạ tầng số” và ứng dụng công nghệ cao để thu hút các nhà đầu tư là xu thế tất yếu.

Việc ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 giúp cho việc quản lý nhà nước, và tương tác với các chủ đầu tư trong KCN (e-government) cũng như các nhà đầu tư trong tương lai hình thành mạng lưới sản xuất kết nối thông qua nền tảng số.

Ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp giúp việc khai thác hạ tầng các KCN hiệu quả hơn giảm chi phí vận cho đơn vị khai thác.

Ngày 17/02/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 336/QĐ-UBND về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch cảu BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp 4.0, theo đó UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý các KCN xây dựng và triển khai đề án Quản lý vận hành và khai thác hạ tầng KCN theo mô hình thông minh, với mục tiêu tổng quát: Ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất vận hành, quản lý các KCN trong 3 lĩnh vực sau:

– Quản lý nhà nước thông minh (e-Gov)

– Khai thác hạ tầng công nghiệp hiệu quả (IP Management)

– Thu hút đầu tư trên nền tảng số, hình thành dịch vụ một cửa trong việc thu hút và xúc tiến đầu tư. ( Online investment on-stop service)

 

Đ/c Trần Hữu Thông – Phó trưởng Ban Quản lý các KCN trao đổi Đại diện BGH Trường ĐH Huflit liên quan Xây dựng Đề án Quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng KCN theo mô hình thông minh

 

Mục tiêu cụ thể:

Xây dựng mô hình Hạ tầng số trong các KCN ứng dụng thành tựu các mạng công nghiệp 4.0 bao gồm các công nghệ như Hê thống thông tin quản lý hạ tầng, Big data, Business Inteligience, Artifitial Intelligent (AI), GIS, IoT Network, Automation., Smart factory.

Triển khai xây dựng e-Gov tập trung tại Ban quản lý các KCN đóng vai trò cổng kết nối các chủ đầu tư KCN, nhà đầu tư thứ cấp nhằm cung cấp dịch vụ công nghiệp một cửa tại chỗ thông qua nền tảng số.

Triển khai mô hình khai thác hạ tầng Công nghiệp trên nền tảng số, giúp các ông ty hạ tầng khai thác tốt hơn, quản lý tốt hơn và tương tác tốt hơn.

Phát triển hệ sinh thái sản xuất dịch vụ công nghiệp trên nền tảng số hóa, chia sẽ thông tin thị trường, nguồn lực sản xuất, chính sách phát luật.

Tiến tới Hình thành trung tâm Quản lý và vận hành KCN thông minh tại Ban Quản lý các KCN.

 

Sơn – VP Ban Quản lý các KCN BRVT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vietnamese VI English EN Chinese (Traditional) ZH-TW Japanese JA Korean KO
02543816640
Call Now Button