Thủ tục hành chính lĩnh vực khiếu nại, tố cáo

STTTên TTHCXem chi tiết
1Thủ tục xử lý đơn thư xem chi tiết
2Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu xem chi tiết
3Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai xem chi tiết
4Thủ tục giải quyết tố cáo xem chi tiết
5Thủ tục Tiếp công dân xem chi tiết
6 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập xem chi tiết
7 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhxem chi tiết
8Thủ tục thực hiện việc giải trình xem chi tiết