Triển khai xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Print Friendly, PDF & Email
1/5 - (1 bình chọn)

Ngày 10 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nghe Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Viễn thông Bà Rịa-Vũng Tàu) báo cáo kế hoạch triển khai Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh (IOC). Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Ban Quản lý TTHC-CT tỉnh, Công an tỉnh, UBND thành phố Vũng Tàu (thông qua hệ thống hội nghị trực tuyến).Sau khi nghe Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Viễn thông Bà Rịa-Vũng Tàu) báo cáo kế hoạch triển khai thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) và triển khai các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Văn Tuấn, Lê Ngọc Khánh và lãnh đạo các sở, ngành tham dự họp; thay mặt Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thọ – Chủ tịch UBND đã chỉ đạo như sau:Thống nhất chủ trương giao Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)  triển khai thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh theo quy định tại Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trưng dụng Hội trường C2 – Trung tâm hội nghị tỉnh để cải tạo, sửa chữa làm IOC tỉnh.Giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Viễn thông Bà Rịa-Vũng Tàu) và các Sở ngành liên quan tổ chức triển khai xây dựng IOC tỉnh và tiếp nhận, tổ chức tập huấn, vận hành hệ thống sau triển khai; Trước mắt, khẩn trương thực hiện các nội dung sau:- Phối hợp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Viễn thông Bà Rịa-Vũng Tàu) rà soát, xác định rõ các phân hệ sẽ triển khai thử nghiệm, trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch, lập tiến độ chi tiết từng nhiệm vụ cụ thể triển khai IOC tỉnh, tham mưu trình UBND tỉnh trước 15/5/2021;- Chủ trì, phối hợp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Viễn thông Bà Rịa-Vũng Tàu) và các Sở ngành xây dựng chuẩn kết nối, trao đổi dữ liệu giữa IOC với các hệ thống thông tin hiện có của tỉnh để hướng dẫn các Sở ngành kết nối dữ liệu đảm bảo tính thống nhất; tổ chức kết nối các nền tảng, hệ thống dùng chung của tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý với IOC tỉnh.- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế vận hành và cơ cấu tổ chức bộ máy để vận hành IOC tỉnh, trong đó cần tính đến phương án huy động nhân sự của các Sở, ngành, phục vụ phân tích số liệu tích hợp vào IOC, đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/6/2021.Công an tỉnh: Phối hợp kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dân cư, Tổng đài 113, 114, Hệ thống camera giám sát giao thông, an ninh và các hệ thống thông tin khác do Công an tỉnh quản lý với IOC tỉnh.Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp kết nối Đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh, Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh vào IOC tỉnh.Sở Y tế: Phối hợp kết nối Tổng đài 115 và các hệ thống thông tin khác do Sở quản lý với IOC tỉnh.các Sở: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Công an tỉnh, UBND thành phố Vũng Tàu và các Sở, ngành, địa phương: tích cực phối hợp kết nối các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin hiện có tích hợp vào phần mềm nền tảng vận hành IOC tỉnh, phục vụ phân tích, xây dựng các biểu đồ và các báo cáo thống kê tổng hợp (các cơ sở dữ liệu: tài nguyên, môi trường, GIS xây dựng, niên giám thống kê, một cửa điện tử 3 cấp, thanh toán trực tuyến, camera giám sát an ninh và giao thông, quản lý du lịch, y tế, giáo dục…)Giao Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Viễn thông Bà Rịa-Vũng Tàu) và các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai các thủ tục sửa chữa mặt bằng phòng C2 bố trí cho IOC theo thiết kế đảm bảo sẵn sàng cho việc lắp đặt thiết bị, hệ thống đưa vào vận hành IOC của tỉnh. Thời gian hoàn thành trước 30/6/2021.Giao Sở Tài chính: Chủ trì, thẩm định nội dung dự toán cải tạo trụ sở, sửa chữa mặt bằng bố trí cho IOC, tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra.Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Viễn thông Bà Rịa-Vũng Tàu):- Tự trang bị đầy đủ, đồng bộ các thiết bị, phần mềm đảm bảo vận hành thử nghiệm IOC tỉnh; hỗ trợ kỹ thuật vận hành thử nghiệm IOC tỉnh sau khi triển khai.- Chủ động, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, Công an tỉnh, UBND thành phố Vũng Tàu và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đảm bảo đưa vào vận hành IOC tỉnh ngày 20/7/2021.Giao đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác triển khai thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đảm bảo thời gian, chất lượng theo yêu cầu của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vietnamese VI English EN Chinese (Traditional) ZH-TW Japanese JA Korean KO
02543816640
Call Now Button