Triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Print Friendly, PDF & Email
1/5 - (1 bình chọn)

Căn cứ Điều 26 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021; Điều 66 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Ban Quản lý các KCN thông báo các nhà đầu tư, doanh nghiệp về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài như sau:

– Về thủ tục hành chính: Kể từ ngày 26/3/2021, Ban Quản lý các KCN Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện tiếp nhận thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế có trụ sở chính đặt trong khu công nghiệp thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 26 Luật Đầu tư 2020 và Điều 66 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ( trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư), thành phần hồ sơ cụ thể như sau:

  1. a) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; ngành, nghề kinh doanh; danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập, danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có); tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; giá trị giao dịch dự kiến của hợp đồng góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; thông tin về dự án đầu tư của tổ chức kinh tế (nếu có);( Biểu Mẫu A.I.7- Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo Thông Tư số 03/2021/TT-CP).
  2. b) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (bản sao Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức);
  3. c) Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó;

– Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Nơi tiếp nhận: Quầy số 20, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Ban Quản lý các KCN BR-VT, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh BR-VT, số 04 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ban Quản lý các KCN thông báo đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong KCN được biết và thực hiện.

TẢi biểu mẫu tại đây

 

Phòng Quản lý Đầu tư

Vietnamese VI English EN Chinese (Traditional) ZH-TW Japanese JA Korean KO
02543816640
Call Now Button