Triển khai thi hành Luật đầu tư năm 2020

Print Friendly, PDF & Email
1/5 - (1 bình chọn)

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại ỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. Hiện nay, dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020 đang được hoàn thiện theo ý kiến của các Thành viên Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Thông tư hướng dẫn biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam để áp dụng ngay sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành.

Để đảm bảo thực hiện Luật Đầu tư năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai một số nội dung liên quan và biểu mẫu thực hiện tại văn bản số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 và văn bản số 324/BKHĐT-PC ngày 20/01/2021 hướng dẫn bổ sung một số mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

Ban Quản lý các KCN thông báo đến các doanh nghiệp, Chủ đầu tư hạ tầng trong KCN được biết và nghiên cứu thực hiện./.

Xem nội dung Xem nội dung văn bản  số 8909/BKHĐT-PC tại đây.

Văn bản 324/BKHĐT-PC ngày 20/01/2021  tại đây.

Tải các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại đây./.

Vietnamese VI English EN Chinese (Traditional) ZH-TW Japanese JA Korean KO
02543816640
Call Now Button