Triển khai đăng ký cấp tài khoản trực tuyến

Print Friendly, PDF & Email
1/5 - (2 bình chọn)

Theo quy định tại Điều 71 và Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020, Điều 102 và Điều 104 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì định kỳ hàng quý và hàng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án có trách nhiệm gửi báo cáo trực tuyến Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương các chỉ tiêu liên quan đến dự án thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Bên cạnh đó, Ban Quản lý đã ban hành các quy định đối với nhà đầu tư FDI và trong nước thực hiện báo cáo dự án hoạt động đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi được cấp.

Để đảm bảo việc vận hành hệ thống thông tin quốc gia và chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện thủ tục đăng ký cấp tài khoản doanh nghiệp để tự rà soát lại thông tin về các dự án đầu tư của mình và thực hiện việc báo cáo định kỳ trực tuyến.

Tải về mẫu đăng ký tại đây

Phòng Quản lý Đầu tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vietnamese VI English EN Chinese (Traditional) ZH-TW Japanese JA Korean KO
02543816640
Call Now Button