Tổ chức hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 năm 2021

Print Friendly, PDF & Email
Đánh giá bài viết này

Nhằm Tổ chức hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021 nhằm biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến các thành tựu KH&CN, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao vai trò, vị thế của KH&CN; tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhất là lực lượng học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, có sáng tạo, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

Sở Khoa học và công nghệ đã ban hành văn bản số 359/SKHCN-VP ngày 11/05/2021 Tổ chức hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 năm 2021. Trong đó Yêu cầu Các hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021 phải được tổ chức có ý nghĩa thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, trong đó quan tâm làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường ứng dụng CNTT để kết nối, lan tỏa, thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức KH&CN, đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh,…

Việc tổ chức hoạt động phải đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 Chủ đề: KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO – KHƠI DẬY KHÁT VỌNG, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI.

 Khẩu hiệu: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/5.

  1. Nội dung tổ chức

– Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam; các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

– Tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt Nam, tạo nên sức mạnh tổng hợp phục vụ phát triển kinh tế xã hội của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp nói riêng, của tỉnh và cả nước nói chung.

– Phổ biến, giới thiệu những chủ trương, chính sách, pháp luật về KH&CN mới được ban hành, nhằm phát triển ứng dụng KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; các mục tiêu, định hướng lớn trong các Chiến lược/Chương trình quốc gia về KH&CN đến năm 2030

– Thông tin về các thành tựu KH&CN nổi bật phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của các Sở ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp KH&CN và những đóng góp thiết thực của KH&CN trong việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung vào các ngành, lĩnh vực trọng điểm, tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

– Bám sát quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về nội dung khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 để tổ chức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.

  1. Hình thức

2.1. Các hoạt động trước Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 (Thời gian từ nay đến ngày 14/5/2021).

– Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền pháp luật KH&CN, vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua các hình thức viết, đăng tải các tin, bài trên trang tin điện tử, ấn phẩm, phim tư liệu, báo, đài phát thanh truyền hình về các thành tựu khoa học và công nghệ.

– Trưng bày, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến của học sinh, sinh viên, nhóm nghiên cứu trẻ tại các viện, trường, tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

– Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong đội ngũ cán bộ khoa học, học sinh, sinh viên; phong trào năng suất, chất lượng trong doanh nghiệp.

  1. Tuần lễ trọng tâm chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (Từ 14 – 19/5/2021).

– Treo băng rôn với nội dung theo chủ đề hoặc khẩu hiệu tại mục II (Đề nghị các viện, trường, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện).

– Phát hành Đặc san số đặc biệt chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 năm 2021 (Sở Khoa học và Công nghệ).

– Tổ chức gặp gỡ, giao lưu trực tiếp hoặc trực tuyến giữa các nhà quản lý, nhà khoa học với học sinh, sinh viên, thanh niên, nhà sáng chế trong các ngành, lĩnh vực (Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể để thực hiện, đảm bảo thực hiện phòng chống dịch COVID-19).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vietnamese VI English EN Chinese (Traditional) ZH-TW Japanese JA Korean KO
02543816640
Call Now Button