Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022

Print Friendly, PDF & Email
1/5 - (1 bình chọn)

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth) nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với việc Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 được chính thức áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Theo đó, đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Thực hiện văn bản số 5724/UBND-VP ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022. Ban Quản lý các KCN đề nghị Quý Doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2472/BTNMT-TCMT ngày 11/05/2022, như sau:

  1. Treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp (khẩu hiệu tuyên truyền tại Phụ lục số 01).
  2. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường:

– Căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động như: Mit tinh hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.

–  Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó:

+ Hoạt động sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện thu gom, phân loại chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. Sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu qủa trong sản xuất sử dụng công nghệ cao; tái sử dụng và tái sản xuất; thu gom, phân loại các loại chất thải tại nguồn.

+ Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; Vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả ra môi trường.

+ Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thông tin, tài liệu truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ https://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ https://tainguyenmoitruong.gov.vn/; Tổng cục Môi trường, địa chỉ http://vea.gov.vn.

Sau khi hoàn thành các hoạt động tổ chức Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, đề nghị Quý Doanh nghiệp gửi thông tin kết quả thực hiện về Ban Quản lý các KCN trước ngày 01/8/2022 (theo các mẫu biểu tại Phụ lục số 02) để tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vietnamese VI English EN Chinese (Traditional) ZH-TW Japanese JA Korean KO
02543816640
Call Now Button