Search Results for:

Luật quy hoạch – tư tưởng “đổi mới” với yêu cầu đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, thống nhất, chỉnh thể với các luật khác

Đã có 19 dự án triển khai tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3

Các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh tăng trưởng ổn định

1681/BQL-MT – 19/07/2023] V/v giới thiệu doanh nghiệp tham gia chương trình “Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững năm 2023

1681/BQL-MT – 19/07/2023] V/v giới thiệu doanh nghiệp tham gia chương trình “Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững năm 2023

[1640/BQL-DN – 14/07/2023] Đề nghị các doanh nghiệp thực hiện Phiếu khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động 2023

[1639/BQL-DN – 13/07/2023] Góp ý dự thảo NQ quy định phí cấp GPLĐ lần 2 – 13.7.2023

[1632/BQL-MT – 13/07/2023] Vv triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa bão năm 2023