thông tin phê duyệt dtm

SỐ THỨ TỰTÊN DỰ ÁNSỐ HIỆU VĂN BẢN GHI CHÚ
1Phê duyệt báo cáo ĐTM dự án "Nhà máy sản xuất găng tay cao su" tại KCN Đất Đỏ 1 do Công ty CP S&S Glove làm chủ đầu tư111/QĐ-BQL ngày 08/07/2021Xem chi tiết
2 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy gia công cắt, uốn thép Povina” tại KCN Phú Mỹ II mở rộng- Công ty TNHH thép Povina122/QĐ-BQL ngày 30/08/2021Xem chi tiết
3Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Trạm trộn bê tông và cấu kiện bê tông Việt Hàn” tại KCN Đất Đỏ 1- Công ty Cổ phần Bê tông Công nghệ cao Việt Hàn123/QĐ-BQL ngày 06/09/2021 Xem chi tiết
4 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy cơ khí chính xác SMC Phú Mỹ” tại KCN Phú Mỹ II[129/QĐ-BQL - 02/10/2021]Xem chi tiết
5Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM dự án “Dự án Công ty TNHH công nghệ Coretronic (BRVT)” tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 do Công ty TNHH công nghệ Coretronic (BRVT) làm chủ đầu tư42/QĐ-BQL - 12/04/2022] Xem chi tiết
6Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM dự án “Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Yuan Hong” tại KCN Mỹ Xuân A do Công ty TNHH Yuan Hong làm chủ đầu tư[39/QĐ-BQL - 18/03/2022] Xem chi tiết
7Giấy phêp môi trường CTy TNHH Tân Việt2586/GPMT ngày 14/9/2022Xem chi tiết
8Giấy phép môi trường Cty TNHH Baconco2586a/GPMT ngày 20/9/2022Xem chi tiết
9Giấy phép môi trường Công ty TNHH Yuan Hong2745/GPMT ngày 24/9/2022
Xem chi tiết
10Giấy phép môi trường NHÀ MÁY SẢN XUẤT HẠT NHỰA EPS,
GPPS VÀ HIPS – GIAI ĐOẠN 1
GPMT
Xem chi tiết
103325/BQL-MT - 25/11/2022] Giấy phép môi trường dự án “Nhà máy Daeyoung EP Vina sản xuất, gia công và lắp ráp linh kiện điện tử” tại KCN Mỹ Xuân B1 – Conac do Chi nhánh Công ty TNHH Daeyoung EP Vina tại Bà Rịa – Vũng Tàu làm chủ đầu tưGPPS VÀ HIPS – GIAI ĐOẠN 1GPMT
Xem chi tiết
10[3324/BQL-MT - 25/11/2022] Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất, chế biến dăm gỗ xuất khẩu” tại KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng do Công ty TNHH liên doanh Cát Phú Tân Thành làm chủ đầu tưGPPS VÀ HIPS – GIAI ĐOẠN 1GPMT
Xem chi tiết