Thông tin chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

SỐ THỨ TỰTÊN DỰ ÁNSỐ HIỆU VĂN BẢNGHI CHÚ
1Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư do Công ty TNHH Aurelia Apparels Việt Nam tại KCN Châu Đức79/QĐ-BQL ngày 15/7/2022Xem chi tiết
2Chấm dứt hoạt động của dự án Khu nhà xưởng cho thuê Đông Phúc
Hưng tại KCN Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
89/TB-BQL ngày 23/11/2022Xem chi tiết
3chấm dứt hoạt động của dự án Khu nhà xưởng cho thuê Nam Quốc
Việt tại KCN Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
88/TB-BQL ngày 23/11/2022Xem chi tiết
4chấm dứt hoạt động của dự án Nhà máy thép công nghiệp phụ trợ SMC tại KCN PM1, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu66/TB-BQL ngày 26/9/2022Xem chi tiết
5 Thông báo chấm dứt Lê Minh Trung 9.000 m2 - Phú Mỹ I[48/TB-BQL - 16/05/2023]Xem chi tiết
6 Thông báo chấm dứt SMC Châu Đức [51/TB-BQL - 17/05/2023]Xem chi tiết
7 Thông báo chấm dứt Hui Feng - Châu Đức70/TB-BQL - 28/06/2023Xem chi tiết
8Thông báo chấm dứt dự án 4KFarm - Châu Đức155/TB-BQL ngày 07/12/2023Xem chi tiết