Thiết lập chuyên trang phổ biến về tình hình phòng, chống Covid-19 của tỉnh trên internet

Print Friendly, PDF & Email
1/5 - (1 bình chọn)

Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về tình hình phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nắm bắt tình hình và tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập chuyên trang thông tin để tuyên truyền, phổ biến về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Chuyên trang Covid); đăng tải tại các tên miền: http://covid.bariavungtau.gov.vnhttp://covid.baria-vungtau.gov.vn, đồng thời tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

  • Thiết lập địa chỉ email covid@baria-vungtau.gov.vn để tiếp nhận thông tin của các cơ quan, đơn vị gửi đăng tải lên Chuyên trang Covid.
  • Trang thông tin điện tử sẽ thực hiện tiếp nhận thông tin gửi đến email nêu trên và kịp thời đăng tải trên Chuyên trang Covid. Thông báo họ tên, điện thoại của cán bộ được giao cập nhật thông tin để các cá nhân, tổ chức biết, liên hệ.

– Cung cấp Thông tin văn bản chỉ đạo, yêu cầu, thông báo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh/huyện, các cơ quan, đơn vị để thực hiện công tác phòng, chống Covid-19; văn bản báo cáo tổng hợp về tình hình phòng, chống Covid-19 của tỉnh, sở, ngành, địa phương.

Chuyên trang Covid sẽ hoạt động bắt đầu từ 12 giờ ngày 03 tháng 6 năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vietnamese VI English EN Chinese (Traditional) ZH-TW Japanese JA Korean KO
02543816640
Call Now Button