Nghị định quy định về Hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Print Friendly, PDF & Email
1/5 - (1 bình chọn)

Ngày 30/12/2022, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP về Hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 2 năm 2023.

 

Nghị định gồm 4 Chương 15 Điều trên cơ sở áp dụng quy định pháp luật của Bộ Luật lao động, Bộ Luật Dân sự, Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Theo quy định của Nghị định này, các công việc thực hiện hợp đồng đối với các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự gồm: Lái xe, bảo vệ, lễ tân, phục vụ, tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thì Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hết hiệu lực./.

-Trúc Chi-  

 

Vietnamese VI English EN Chinese (Traditional) ZH-TW Japanese JA Korean KO
02543816640
Call Now Button