Khuyến khích các dự án đầu tư nước ngoài công nghệ cao, có giá trị gia tăng, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất

Print Friendly, PDF & Email
1/5 - (2 bình chọn)

Ngày 26/02, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1252/VPCP-QHQT gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo xây dựng tiêu chí thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 9086/TTr-BKHĐT ngày 23 tháng 12 năm 2021 về xây dựng tiêu chí thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến:

 

Đồng ý với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung “Báo cáo về tiêu chí thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc”. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp việc thể chế hóa các tiêu chí thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc của các Bộ ngành liên quan.

 

Giao các Bộ, ngành nghiên cứu việc thể chế hóa các tiêu chí về: suất đầu tư, lao động, công nghệ, chuyển giao công nghệ, tính liên kết và tác động lan tỏa, môi trường, quốc phòng an ninh trong quá trình xây dựng chính sách theo chức năng và nhiệm vụ của từng Bộ, ngành.

 

Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: trong quá trình thu hút các dự án đầu tư nước ngoài, lưu ý rà soát, đánh giá các tiêu chí về suất đầu tư, lao động, công nghệ, chuyển giao công nghệ, tính liên kết và tác động lan tỏa, môi trường, quốc phòng an ninh nhằm khuyến khích các dự án đầu tư nước ngoài công nghệ cao, có giá trị gia tăng, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Tải các văn bản liên quan tại : https://bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn/wp-content/uploads/2022/05/Downloads.rar

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vietnamese VI English EN Chinese (Traditional) ZH-TW Japanese JA Korean KO
02543816640
Call Now Button