Kết quả xử lý các kiến nghị tại Hội nghị trực tuyến giữa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với các Hiệp hội, Doanh nghiệp/Nhà đầu tư trong và ngoài nước năm 2022

Print Friendly, PDF & Email
1/5 - (1 bình chọn)

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế với các giải pháp phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh, nắm bắt, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp/Nhà đầu tư trong quá trình sản xuất kinh doanh, thực hiện các hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 31/8/2022, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tuyến giữa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với các Hiệp hội, Doanh nghiệp/Nhà đầu tư trong và ngoài nước năm 2022. Thông qua Hội nghị trực tuyến, Tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 77 kiến nghị từ Doanh nghiệp, Nhà đầu tư trong và ngoài nước, các Hiệp hội.

Thông tin chi tiết đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (https://sokhdt.baria-vungtau.gov.vn) và Cổng thông tin phản ánh kiến của doanh nghiệp (http://pakndn.baria-vungtau.gov.vn).

Mọi thông tin vướng mắc (nếu có), xin vui lòng chuyển thông tin đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (hoặc gửi thông tin đến Ông Nguyễn Đăng Quang – Chuyên viên Phòng Đầu tư và Phát triển, Điện thoại: 0834.972.792, Email: quangnd@sokhdt.baria-vungtau.gov.vn).

Ban Quản lý các KCN thông báo tình hình, kết quả xử lý các kiến nghị tại Hội nghị trực tuyến giữa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với các Hiệp hội, Doanh nghiệp/Nhà đầu tư trong và ngoài nước năm 2022 đến các Quý Hiệp hội, Quý Doanh nghiệp/Nhà đầu tư được biết.

Đính kèm phụ lục 1

Đính kèm phụ lục 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vietnamese VI English EN Chinese (Traditional) ZH-TW Japanese JA Korean KO
02543816640
Call Now Button