ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 (Công ty IZICO)

– Địa chỉ: Số 20 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

– Điện thoại: 0254.3.593.440                        fax: 0254.3.593.411     

– Website: www.izico.com.vn                        E-mail: izico@gmail.com

Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 (IZICO) là chủ đầu tư và khai thác hạ tầng 2 KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1, nằm ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam