danh mục biểu mẫu báo cáo

#Thông tin biểu mẫu báo cáoTải biểu mẫu tại đâyGhi chú
1Mẫu báo cáo theo Hướng dẫn của BQL các KCN tại 1441/BQL-DN - 27/05/2022 tải về Định kỳ (tháng, quý, năm)
2Văn bản số 2475/BQL-DN ngày 20/08/2021 về Báo cáo thống kê nhanh khó khăn ảnh hưởng do Covid-8-2021 tải về báo cáo trước 22 hàng tháng
3[2633/BQL-DN - 31/08/2021] Vb gửi các DN báo cáo về tác động của dịch bệnh đến thị trường lao động tải về báo cáo trước 11h thứ 5 hàng tuần