danh sách các khu công nghiệp tỉnh bà rịa - vũng tàu

Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Conac

Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1- Tiến Hùng

Khu Công nghiệp Cái Mép

Khu công nghiệp Châu Đức

Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3

Khu công nghiệp Đá Bạc

Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1- Đại Dương

Khu công nghiệp Đất Đỏ

Khu công nghiệp Đông Xuyên

Khu Công nghiệp Long Hương

Khu công nghiệp Long Sơn

Khu công nghiệp Mỹ xuân A

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1

Khu công nghiệp Phú Mỹ II & Phú Mỹ II MR