406/BQL-MT – 01/03/2023] Hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến thủ tục đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và đăng ký môi trường của các dự án đầu tư trong các KCN trên địa bàn tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vietnamese VI English EN Chinese (Traditional) ZH-TW Japanese JA Korean KO
02543816640
Call Now Button